Gå till innehåll

Kurs med Marianne Klima inställd

Nvfs styrelse har beslutat att ställa in vallhundskursen i juni med
Marianne Klima. Vi planerar preliminärt att genomföra kursen i september, om situationen då tillåter detta.