Gå till innehåll

Marianne Klima kurs


      NORRBOTTENS VALLHUNDSFÖRENING
      ANORDNAR FÅRVALLNINGSKURS OCH
      CLINIC MED
      Marianne Klima, 9 - 12 juni 2019 i Höglandsnäs

LITE OM KURSDAGARNA
Vi har glädjen att anordna en clinic och kurs med Marianne Klima 9-12 juni 2019. Till clinicen på söndag bjuder vi in alla från närliggande klubbar som är intresserade av vallning, nybörjare och erfarna. Med clinic menar vi att det är en dag där vi som deltagare i första hand lyssnar och lär oss genom att följa Marianne som med sina hundar visar olika utmaningar som vi kan ha med våra hundar när vi vallar. Till detta tillfälle kommer vi också att behöva några fler hundar för visning och gärna hundar som ni själva har med er. Är du intresserad av att ta upp någon specifik utmaning du har med din hund meddelar du det i din anmälan. Marianne kommer sedan att välja ut det ekipage med utmaning som bäst lämpar sig att arbeta med under clinicen.

LITE OM MARIANNE
Marianne kommer från Skåne och har under många år varit framgångsrik i fårvallning både nationellt och internationellt och är delansvarig för det svenska landslaget.
Min första BC fick jag 2001 och fårvallning var då något helt nytt för mig. 2009 skaffade jag mina första får som jag använder i min verksamhet för grupputveckling och numera arbetar jag med får, människor och bordercollies på heltid. Idag har fårbesättningen vuxit till 80 tackor. Numera har jag ingen lamning då jag behöver använda djuren året runt för min grupputveckling. Jag har i dagsläget 4 hundar som arbetar dagligen och som jag tävlar med. Jag är med i landslaget sedan 8 år tillbaka och kommer 2019 att tävla EM i Tyskland och NM i Norge. Mitt intresse drivs av samspelet mellan får/hund och hur jag kan få samspelet mellan dem och mig att fungera på bästa sätt. (Marianne Klima)

CLINIC HÖGLANDSNÄS, SÖNDAGEN DEN 9 JUNI, KL 09.00-17.00
Välkommen till clinic där Marianne kommer med sina hundar att visa på några olika utmaningar som vi kan ha med våra hundar i vallningssammanhang. Under dagen kommer också några av er deltagare få möjlighet att arbeta med sin hund tillsammans med Marianne. Du anger i din anmälan om du vill vara en av dem som får möjlighet till detta. Syftet med dagen är att vi ska fokusera på hur vi som förare kan hantera olika typer av svårigheter och få tips och råd på hanteringsmöjligheter. Dagen kommer också att innehålla teoretiska inslag om vallning och också hur vi som förare kan utveckla samspelet mellan hund, får och oss själva.

Anmälan till clinic
Anmälan till clinic mailar du till kaarin@norrbottensvf.se senast den 5 april 2019. Efter att du fått bekräftelse i vändande mail betalar du deltagaravgiften senast den 20 april 2019, BG 5297-8558. Vänligen ange ”9 juni clinic” på din anmälan.
OBS! Anmälan är bindande.

Deltagaravgift
NVF:s klubbmedlemmar 200 kr
Externa klubbars medlemmar 500 kr

VALLHUNDSKURS HÖGLANDSNÄS, 10-12 JUNI, KL 09.00 - 17.00
Vi kommer att anordna kurs i första hand för NVF:s medlemmar och i andra hand bjuder vi in andra klubbars medlemmar och då i mån av plats. Du kan anmäla dig på en av dagarna och ha önskemål om två dagar. Vi kommer endast att ha sex platser per dag för att kunna tillgodose allas behov av tid och utrymme. Du får gärna ha mer än en hund med dig och skifta hund mellan passen om du vill.

Anmälan senast 5 april på mail till kaarin@norrbottensvf.se
När anmälningstiden går ut ser vi hur många platser som kan erbjudas till andra klubbar. När ni som anmält er fått bekräftelse på en plats betalar ni in deltagaravgiften senast den 20 april på BG 5297-8558. Glöm inte att ange avsändare på inbetalningen. OBS! Anmälan är bindande
Deltagaravgift NVF medlem 900 kr
Deltagaravgift annan klubb 1300 kr
OBS!!Om anmälningsavgiften inte kommit in i tid erbjuds platsen till någon annan som finns på vår reservlista.
Åhörare på kursen 100kr/dag för medlemmar i NVF, övriga 150kr/dag som också betalas in på BG 5297-8558

VÄLKOMNA!