Gå till innehåll

Valberedning

VALBEREDNING:
Maria Eriksson, sammankallande 070-614 08 75
Mona Isaksson 0923-60079
Sören Myrestam 070-529 95 66

REVISORER:
Dick & Nina Olofsson
REVISORSUPPLEANTER:
Josefine Lundberg & Maria Hannu

OMKRINGSKRIBENT:
Gunnar Jonsson 070-258 63 10