Gå till innehåll

Norrbottens VF

NORRBOTTENS VF ÄR EN LOKALKLUBB I SVAK


UTDRAG UR STADGAR FÖR SVAK:
Svenska Vallhundsklubben (SVAK) ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i specialklubben ingående rasen och/ eller uppgifterna.
Förutom vallningsverksamheten omfattar åtagandet även Border Colliens avel inom Sverige,
§ 1 Mål
För Svenska Vallhundsklubben gäller att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för den arbetande vallhunden och djurägaren genom att:
verka för att bevara och vidareutveckla den arbetande vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare av jordbrukets produktionsdjur
♦väcka intresse för och främja avel av bruksmässigt, mentalt och fysiskt sunda, rasrena vallhundar.
♦bevara och utveckla vallhundarnas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk och utbildning av vallhunden.
♦informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, vård och utbildning för god djurhantering.
♦skapa, samarbeta med, och vidmakthålla goda relationer i omvärlden med andra organisationer som har den arbetande vallhunden i fokus.


KLUBBEN:
Norrbottens VF har ca 75 medlemmar, från Östanbäck i söder till Kiruna i norr, en sträcka på ca 50 mil. Det är en klubb som vänder sig till djurägare och vallhundsintresserade. Vi anordnar vallhundskurser, klubbträffar, träningstillfällen, vallhundsprov och tävlingar.


HISTORIK:
1982 bildades Norrbottens VF. På den tiden fanns det i Västerbotten endast ett fåtal vallhundsintresserade i trakterna runt Skellefteå, Piteå och Kalix. Då var Norrbotten och Västerbotten ett distrikt. Några av eldsjälarna var Emanuel Warg, Eskil Nyberg, Stig och Agneta Eriksson.

1984 arrangerades för första gången sen bildandet 1982 ett lokalprov där Norrbottens VF stod som arrangör. Detta stora ögonblick gick av stapeln i en by utanför Skellefteå vid namn Karsträsk. 12 ekipage deltog, varav 5 blev godkända. Domare var Rosa Jonsson.

1985 hade intresset för vallning i Västerbotten ökat, inte bara i Skellefteå utan även söderut mot Umeå så dom beslöt sig för att bryta sig ur Norrbottens VF och starta en egen förening och plötsligt hade AC-Vallarna bildats och Norrbottens VF blev eget distrikt.

1994 delades föreningen ytterligare en gång. Medlemmarna runt Luleå, Boden och Älvsbyn bildade VK-Nord. Dagens medlemmar är därigenom utspridda i områdena runtomkring.