Gå till innehåll

Medlemsskap

HUR BLIR MAN MEDLEM?

FÖR ATT BLI MEDLEM I NORRBOTTENS VF, sätt in medlemsavgiften på SVAK:s bankgiro eller plusgiro. Ange namn, adress och lokalklubb: Norrbottens VF, samt ditt medlemsnummer (om du har ett).

SVAK:s BANKGIRO: 5784-3336
SVAK:s PLUSGIRO: 116 14 88-0
Medlemsavgift: 300 kr.
Familjemedlem: 70 kr.
SKRIV LOKALKLUBB: Norrbottens VF.

VARFÖR SKA JAG VARA MEDLEM I NVF?
- obligatoriskt för deltagande i kurs anordnat av NVF
- klubben har försäkring genom SVAK.
- du får delta i av klubben anordnade träningstillfällen
- du får delta på medlemsmöten och årsmöten
- du får gå med i vår facebok-grupp Norrbottens VF
- du får tidningen Omkring
- du får starta i av SVAK anordnade vallhundsprov och tävlingar