Gå till innehåll

Förtroendevalda

VALBEREDNING:
Mona Isaksson, sammankallande 0923-60079
Mari Mäki Jonsson 070-6450305
Susanne Lidman

REVISORER:
Dick & Nina Olofsson
REVISORSUPPLEANTER:
Maria Hanno & Anette Nilsson

OMKRINGSKRIBENT:
Gunnar Jonsson 070-258 63 10

IT-ANSVARIG:
Susanne Bergstrand 070-6531049

HEMSIDESANSVARIG:
Susanne Bergstrand 070-6531049