Gå till innehåll

Övriga förtroendevalda

VALBEREDNING:
Annelie Hellman, sammankallande
Gunnar Jonsson 070-258 63 10
Anna Lundberg 070-515 36 78

REVISORER:
Ingela Häggkvist & Susanne Tiensuu
REVISORSUPPLEANTER:
Eva Vuopio & Annette Nilsson

SKRIBENT på hemsidan och fb: Annette Nilsson

UTBILDNINGSANSVARIG: vakant

KURSANSVARIG: Kaarin Kivimäki

IT-ANSVARIG:
Susanne Bergstrand 070-6531049

HEMSIDESANSVARIG:
Susanne Bergstrand 070-6531049